Tìm kiếm    
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tư vấn bán hàng - 1
Tư vấn bán hàng - 2
Tư vấn bán hàng - 3
Hỗ trợ kỹ thuật - 1
Hỗ trợ kỹ thuật - 2
IC Nguồn Ram APW 7120
IC quan ly nguon RAM va CPU

Giá: 15.000 VND

Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Thông số kỹ thuật

IC quan ly nguon RAM va CPU

Số 78 Phố Vọng, quận Đống Đa - TP Hà Nội

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group